browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Què és la Nau Jove ?

La Nau_jove és un projecte per a joves de 13 a 16 anys. Una proposta entre formació i diversió que ofereix als participants la possibilitat d’aprendre i passar-ho bé a la vegada.

La finalitat d’aquest projecte es generar un espai d’educació en el temps lliure i d’oci actiu per a joves en el marc de la Universitat de València durant el mes de juliol. Tot vinculant les activitats i la metodologia del projecte a la missió de la Universitat de València establida en el pla estratègic com «la difusió de la ciència i la cultura, i l’afermament dels valors democràtics en favor de la societat en general, i de la valenciana, en particular».

Els objectius generals que pretenem aconseguir en la Nau Jove són els següents:

– Possibilitar una experiència educativa d’oci actiu i temps lliure plenament gratificant i motivadora concebuda a la mida dels participants.

– Fomentar l’aprenentatge de l’anglès l’adquisició de nous coneixements i habilitats pel que fa al maneig de les tecnologies de la informació (internet, programes de tractament d’imatge… ) com també en l’aspecte esportiu.

– Potenciar la participació, la cooperació i els valors democràtics com a pilars bàsics de la convivència i en la vertebració d’una societat més justa i solidària; sense oblidar el desenvolupament d’actituds personals i col·lectives respectuoses i coherents amb el respecte al medi ambient.

– Fomentar l’aprenentatge entre iguals, fent partícips als joves en la transmissió de coneixements, habilitats i experiències pròpies, incentivant l’aportació personal de cadascun dels membres del grup.

– Afavorir la coeducació, l’aprenentatge intercultural i totes aquelles propostes que suposen la superació de qualsevol forma de marginació.

– Estimular la creativitat i l’expressió personal, en les seues múltiples formes, com a recursos de desenvolupament i satisfacció personal en els participants.

– Potenciar l’ús del valencià.

– See more at: http://naujove.blogs.uv.es/objectius-generals/#sthash.mFsd5Dtq.dpuf


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 4 13 ?